O nás

Syráreň CAPRIN začala svoju výrobu v r.1992, ako súčasť kozej farmy. Zameriavali sme sa výlučne na výrobu čerstvých kozích syrov a všetky výrobky sa predávali v neďalekej Bratislave. V mimosezónnom zimnom období sme začali spracovávať aj nakúpené kravské mlieko tiež na čerstvé syry.Neskôr sme väčšinu našich výrobkov vyvážali do Prahy.

V roku 2004 sme výrobňu presťahovali na stredné Slovensko, do Novej Bane.

Museli sme sa prispôsobiť novým legislatívnym podmienkam, čo viedlo aj k zmenám v našej spoločnosti.

Kravské mlieko spracovávame  veľmi šetrným spôsobom, aby si zachovalo čo najviac prirodzených výživných a chuťových vlastností. Všetky výrobky sú vyrobené z plnotučného neodstredeného pasterizovaného mlieka. Do syrov sa nepridávajú žiadne konzervačné a stabilizačné látky.

Našim cieľom je zachovať si charakter malého regionálneho výrobcu, z čoho vyplýva že mlieko ako základná surovina musí pochádzať výlučne zo zvierat pasúcich sa na pasienkoch nášho regiónu.

20.10.2012 sme pri našej prevádzke otvorili hostinec Slniečko. Táto prevádzka sa bude zameriavať na predaj našich výrobkov ale aj iných jedál so syrovou tématikou.Spoluprácu s hypermarketmi sme zrušili z dôvodu neúnosných podmienok ktoré ako malí výrobcovia nie sme schopní ani ochotní plniť.

Prestali sme robiť aj rozvoz našich výrobkov mimo prevádzky.

Snahou syrárne CAPRIN, je prispieť našimi výrobkami k rozvoju cestovného ruchu a Slovenskej gastronómie.

Všetky novinky ako aj akcie v našom hostinci Slniečko nájdete na facebookovom profile Caprin (skupina Hostinec Slniečko)